Archives /

מדריך קצר לשימוש נכון באתרי הכרויות – חלק 2

By admin March 16, 2014 Uncategorized

למרות הנטייה להשתמש בשירותים חינמיים
ברשת, כאשר מדובר באתרי הכרויות, רצוי להשתמש באתרים בתשלום שאיכות קבוצת המשתמשים
שלהם גבוהה יותר.

שימוש באתר עצמו

צורת השימוש באתר ההיכרויות שבחרתם חשובה לא פחות מהבחירה
באתר עצמו. אתרי הכרויות איכותיים מציעים לגולשים מספר דרכים ליצירת קשר ראשוני. בדרך
כלל ייצרו הגולשים קשר ראשוני אחרי סקירה קצרה של הפרופיל האישי שלכם ולכן חשוב
מאוד להקדיש לפרופיל זה את הזמן והמחשבה הנאותים. צריך לזכור כי איכות תמונת
הפרופיל, צורת הלבוש שלכם והרקע של התמונה משמשים מעין סוגים של אמירות שעל פיהן
מחליטים הגולשים האחרים האם ברצונם ליצור קשר. גם צורת ההתקשרות הראשונית חשובה
מאוד כאשר משתמשים באתרי הכרויות. באם רצונכם בקשר רציני, כדאי שלא להזדרז לקבוע
פגישת פנים אל פנים ולתקשר באמצעות צ’אטים וטלפונים במשך מספר ימים. כך תשפרו את
סיכויי הצלחת הדייט הראשון ותוכלו לנסות ולנטרל את המבוכה ההדדית על ידי הכרות
ראשונית מעמיקה יותר. במקרים שכאלה, הפגישה הראשונה תהווה סוג של העמקת הקשר ולא
יצירתו הראשונית.